Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

S účinností od 1. května 2004, s ohledem na zákon č. 103/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dochází při trvalém vyřazení z registru vozidel ve smyslu § 13 zákona č. 56/2001 Sb., ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích na základě § 14 zákona č. 56/2001 Sb.

V praxi to tedy znamená zásadní změnu při podání žádosti vlastníka (provozovatele) vozidla o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel. 

Počínaje dnem 1. května 2004 je povinen vlastník vozidla spolu s žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel předložit doklad o likvidaci vozidla, vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků (viz § 13 odst. 2 a odst. 4. zákona č. 56/2001 Sb.). Zahraniční subjekt musí být ze státu Evropského společenství. 

Potřebujete trvale vyřadit vaše vozidlo z registru vozidel? 
Potřebujete doklad o likvidaci vozidla!

 

Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 185/2000 Sb., o odpadech). Vlastník přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1. písm.. a) zákon, je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen předložit způsob jeho zániku.   

Potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení je nutno doložit při podání žádosti o trvalé vyřazení všech úplných nebo neúplných motorových vozidel, tedy včetně traktorů a samojizdných pracovních strojů, které jsou opatřeny registrační značkou a vedeny v registru silničních vozidel. 

 

Výkup autovraků a ekologická likvidace OLOMOUC a další